„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU”

Projekto pavadinimas  „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

 

Projekto tikslas  – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį  bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos  pokyčius.

 

Projekto finansavimas. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. liepos 17 d. pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0009 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto trukmė: Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-07-02, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-01-17.

 

Projekto įgyvendinimas.  Projekto įgyvendinimo metu numatoma Utenos rajono vaikams organizuoti  ir vykdyti informacinius renginius, mokymus, seminarus, aktyvias veiklas, teorinius praktinius užsiėmimus, skirtus tiesiogiai informuoti, šviesti tikslinės grupės asmenis sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos  vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius, įsigyti veikloms reikalingas priemones. Mokyklinio amžiaus vaikams planuojamos sveikatinimo stovyklos, kurių tikslas – formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Vyresnio amžiaus žmonėms numatytos sveikatinimo stovyklos bei kitos sveiką gyvenseną skatinančios veiklos per: fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, psichinę, aplinkos sveikatą.

2020-12-21
-->