Veiklos sritys

Biuro veiklos sritis

Pagrindinė Biuro veiklos sritis – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims Utenos  rajono savivaldybės teritorijoje ir Molėtų rajono  savivaldybės teritorijoje bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

 

Biuro veiklos tikslas

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Pagrindinė Biuro veikla:

 

1.  visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje:

1.1. visuomenės sveikatos mokymo organizavimas ir vykdymas;

1.2. visuomenės sveikatos propagavimas;

1.3.visuomenės, valdymo ir vykdančiųjų institucijų informavimas ir konsultavimas visuomenės  sveikatos klausimais.

 

2.  visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas):

2.1. fizikinių, cheminių, biologinių ir kitų fizinės aplinkos veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos  organizavimas ir vykdymas;

2.2. socialinių, ekonominių, psichologinių veiksnių ir jų ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir  vykdymas;

2.3. gyvensenos ir jos ryšio su sveikata stebėsenos organizavimas ir vykdymas;

2.4. kitų visuomenės sveikatos stebėsenos programoje numatytų objektų stebėsena.

 

3. pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų profilaktika;

 

4.  neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė:

4.1. organizavimas ir dalyvavimas vykdant visuomenės psichikos sveikatos stiprinimą ir sutrikimų profilaktiką;

4.2. visuomenės sveikatai darančių įtaką aplinkos (fizinės, socialinės, ekonominės) veiksnių  analizavimas ir vertinimas bei dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant poveikio mažinimo  priemones.

 

5.  sveikos gyvensenos skatinimas:

5.1. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant rūkymo profilaktikos priemones;

5.2. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant narkomanijos ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimo priemones;

5.3. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo priemones;

5.4. veiklos organizavimas ir dalyvavimas įgyvendinant sveikos mitybos skatinimo priemones;

5.6. kitų sveikos gyvensenos veiksnių skatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.

 

6.  vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas:

6.1. visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo ugdymo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas;

6.2. kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas.

 

7.  bendradarbiavimas su socialiniais parneriais:

7.1. bendradarbiavimo sveikatos stiprinimo klausimais organizavimas ir socialinių partnerių įtraukimas;

7.2. visuomenės sveikatinimo priemonių integravimas į kitas veiklos sritis.

 

8. kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

 

2020-06-17