Veiklos vaikams, kurios padeda augti

2021 m. jau turėjome užbaigti 2018 m. prasidėjusio Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu projekto, finansuojamo iš Europos sąjungos socialinio fondo agentūros lėšų, veiklas. Tačiau planai yra planai, o realybė dažnai būna kitokia: kažkur sutaupėme, neįgyvendinome veiklų, skirtų 10-14 m. vaikams (1.1.3. Sveikos gyvensenos ugdymo veiklos progimnazijų mokiniams per fizinį aktyvumą, įtampos mažinimą). Prasidėjus pandemijai, mokyklos buvo uždarytos ir jokios veiklos negalėjome įvykdyti. Vietoje šio rodiklio, suderinus su agentūra, buvo padarytas keitimas ir įgyvendintos veiklos aštuoniose Utenos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Nuo balandžio 19 d. prasidėjo nuotoliniai užsiėmimai vaikams, kurie vyko po du kartus toje pačioje grupėje. Veiklos buvo baigtos rugsėjo 23 d. Projekte dalyvavo 52 vaikų grupės. Vaikų amžius nuo 3 iki 7 m. dalyvavo apie 715 vaikų. Per nuotolinius užsiėmimus vaikai bendravo su pasakų personažais, kurie vedė fizinio aktyvumo užsiėmimus, psichikos sveikatai stiprinti skirtas veiklas, įtraukė vaikus į diskusijas, pokalbius, kartu šoko, piešė. Po susitikimų vaikai prisižadėjo daugiau judėti, piešti, užsiimti kūrybine veikla. Antro susitikimo metu buvo aptarta, kaip sekėsi namų užduotys. Vaikai tęsė pradėtas veiklas, kurios buvo jau kitokios, tačiau siejosi su fiziniu aktyvumu bei psichikos sveikatos stiprinimu.  Veiklos vaikams buvo linksmos, suteikė daug gerų emocijų, leido pajudėti, patirti bendravimo džiaugsmą. Jos vyko per šokį, dainavimą, užduotis, žaidimus, vaidinant ir pan. Kasdienis tokių veiklų organizavimas grupėse leidžia ugdyti sveikesnius gyvensenos įgūdžius ir padeda atsiskleisti kūrybiškumui.

Dar viena veikla 1.1.4. Sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos su nakvyne vaikams. Vasaros metu buvo suorganizuotos 6 stovyklos. Kiekvienoje dalyvavo po 20 vaikų. Vaikai buvo maitinami 3 kartus per dieną, įvairių sričių specialistai  vedė užsiėmimus: dailės, garsų, akmenėlių, rašymo terapijas, jogos užsiėmimus, mankštas, žygius, žaidimus, zumbą ir kt. Vaikus prižiūrėjo bei organizavo veiklas prieš atvykstant lektoriams ar pasibaigus konkretiems užsiėmimams stovyklų vadovai, kurių kiekvienoje pamainoje buvo po du. Čia vaikai per teoriją ir praktiką mokėsi sveikos mitybos ypatumų. Stovyklų metu vaikai gavo daug naudingų įrankių, leidžiančių pasirinkti tinkančias fizinio aktyvumo formas, būdus, mažinančius įtampas bei mitybos įpročių formavimo šabloną. Dauguma vaikų po stovyklų kažką tikslingai pakeitė savo gyvenime, o dažnas dar ir tėvus pamoko. Tokio tipo stovyklos ypatingai laukiamos ne tik vaikų, bet ir tėvų. 

2022 m., pratęsus projektą, planuojamos 4 tokios stovyklos. 

2021-12-29