Darbuotojų atliekamos funkcijos

Direktoriaus pareigybių aprašas

Buhalterio pareigybių aprašas

Direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje aprašas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos stiprinimą aprašas

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos stebėseną aprašas

Valytojo pareigybių aprašas

Psichologo pareigybių aprašas

Grupės vadovo pareigybių aprašas

2023-04-06