Projektai

Pasibaigė 34 mėnesius trukęs projektas ,,Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas“, kuris buvo finansuojamas Europos struktūrinių fondų ir Valstybės biudžeto lėšomis. Projekto metu rekonstruotos Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpos (I aukštas), adresu Utenio a. 7, Utenoje. Įrengtas pandusas žmonėms su negalia, atlikta patalpų rekonstrukcija, sienų šiltinimas, įsigyti baldai, kompiuterinė technika su programine įranga, nupirktos sveikatos mokymo priemonės. Naujose patalpose įrengta moderni 50 vietų mokymų salė ir darbo kabinetai specialistams. Kompiuteriais aprūpintos visos visuomenės sveikatos specialistės, todėl pagerėjo darbo kokybė, daugiau parengiama informacinių pranešimų, suteikiama konsultacijų ligų prevencijos ir sveikos gyvensenos temomis. Taip pat projekto lėšomis įsigytas automobilis, su kuriuo specialistai vyksta į kaimo mokyklas, organizuoja renginius visose rajono seniūnijose, dalyvauja mokymuose, seminaruose ar kituose, ne rajone organizuojamuose renginiuose. Darbas tapo operatyvesnis, daugiau gyventojų įtraukiama į biuro organizuojamas veiklas.

Naujais baldais, kompiuterine technika, darbo priemonėmis aprūpinti mokyklų (Utenos ,,Saulės“, Adolfo Šapokos, Dauniškio, Užpalių gimnazijų, Rapolo Šaltenio, Vyturių, Aukštakalnio ir Krašuonos progimnazijų) sveikatos priežiūros kabinetai. Modernūs, šiuolaikiški kabinetai leidžia suteikti kokybiškesnes paslaugas. Darbuotojai turi šiuolaikiškas, visapusiškai aprūpintas darbo vietas. Darbo ir mokymo priemonės yra naudojamos kasdienėje mokyklų visuomenės sveikatos specialistų veikloje. Susirašinėjimas elektroniniu būdu palengvino informacijos prieinamumą, greitumą. Specialistės, ruošdamos medžiagą pamokoms, užsiėmimams, naudojasi internetu.

Projekto finansinis tęstinumas ir tinkama projekto lėšomis įsigytos įrangos ir suremontuotų patalpų eksploatacija ir priežiūra bus užtikrinama visuomenės sveikatos biuro lėšomis, gaunamomis iš privalomojo sveikatos draudimo, valstybės ir savivaldybės biudžetų.

Projekto tęstinumą užtikrina tai, kad Projekto metu įsigytas turtas išliks Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dispozicijoje ne mažiau kaip 5 metus po Projekto įgyvendinimo, nebus pakeista jo paskirtis, nuosavybės pobūdis, jis bus tinkamai eksploatuojamas, užtikrinama techninė priežiūra. Projekto metu modernizuota infrastruktūra bus nuolat naudojama kasdieninėje įstaigos veikloje.  Kadangi tai viešųjų paslaugų infrastruktūros modernizacijai skirtas projektas, jo sukurtais rezultatais, t. y. kokybiškesnėmis ir labiau prieinamomis paslaugomis galės naudotis visi Utenos rajono gyventojai.

Įgyvendintas projektas motyvuoja biuro specialistus tobulėti, o visuomenei atvėrė kelius, vedančius į sąmoningos, atsakingos už savo ir kitų sveikatą asmenybės ugdymą.

2020-06-17