Ankstyvosios intervencijos programa

Ankstyvosios intervencijos programa – mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, išbandyta 17 Europos šalių.

Programa taikoma rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Programos principai:

  • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
  • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
  • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
  • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.

Programa trunka iki 10 valandų, kuri apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 valandų praktinius
užsiėmimus grupėje.

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 389) 51 867.
Pasiteirauti galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt

Daugiau apie programą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92/asr

2023-12-05