Bazinių savižudybių prevencijos mokymų organizavimas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja bazinius savižudybių prevencijos mokymus savivaldybės gyventojams.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus. Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Informacija apie mokymus skelbiama Biuro svetainėje www.utenavsb.lt.

Pasiteirauti apie paslaugą galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt.

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo mokymų organizavimas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų mokymus, kurių trukmė 40 val. Mokymai vykdomi iki 12 dalyvių grupėje (ne mažiau 8). Po mokymų išduodami skaitmeniniai dalyvavimo mokymuose pažymėjimai. Paslauga nemokama.

Pasiteirauti apie paslaugą galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt.

Daugiau apie mokymus:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac/asr

2023-12-05