Gyventojų statistika

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tikslas – užtikrinti efektyvią savivaldybės stebėsenos sistemos veiklą, užtikrinti duomenų kaupimą, reikalingą valstybinėms ir vietinėms sveikatos programoms įgyvendinti ir vietinei sveikatos politikai formuoti. Siekiama analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą, rizikos veiksnių kitimo tendencijas, užtikrinti duomenų teikimą Savivaldybei ir kitoms institucijoms.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:

  • Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius bei pokyčių tendencijas;
  • sistemingai rinkti ir analizuoti informaciją apie Utenos rajono savivaldybėje vykdomas valstybines ir savivaldybės visuomenės sveikatinimo programas;
  • formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą;
  • užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Utenos rajono savivaldybės administracijai bei kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei.

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2022 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2021 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2020 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2019 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2018 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2017 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2016 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2015 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2014 m. PDF

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena 2013 m. PDF

2024-02-21