„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU”

Projekto pavadinimas  „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“

 

Projekto tikslas  – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį  bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos  pokyčius.

 

Projekto finansavimas. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. liepos 17 d. pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0009 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto trukmė: Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-07-02, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-01-17.

Projekto įgyvendinimas: Projektas Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu  pradėtas įgyvendinti 2018 m. Pirmaisiais projekto metais įvyko 3 vyresnio amžiaus (55+) žmonių sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos, kuriose dalyvavo per 100 dalyvių. Stovyklos vyko po 3 dienas, kurių metu buvo suorganizuotos fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos stiprinimo bei sveikos mitybos įgūdžių formavimo veiklos. Dalyviai gyveno sodyboje, kuri buvo apsupta natūralios gamtos sukurto grožio, buvo maitinami ne tik skaniai, bet ir sveikai.

2019 m. veiklos vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Čia vaikams buvo suorganizuota: dailės, šokio, akmenėlių terapijos, vaikų fitnesas, zumba. Veiklos vyko visose Utenos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš projekto darželiai aprūpinti šviesos staliukais, laikysenos gerinimui skirtomis priemonėmis, mankštų kilimėliais.

Vasarą vyko sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vaikams. Viso 7. Kiekvienoje jų dalyvavo apie 30 dalyvių. Stovyklos programoje buvo fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos stiprinimo ir sveikos mitybos temos bei su jomis susiję veiklos. Stovyklų trukmė – 3 ar 5 dienos, su apgyvendinimu kaimo turizmo sodybose, trijų kartų maitinimu bei nuvežimu ir parvežimu.

2020 m. pradžioje buvo pradėtos vykdyti veiklos pradinių klasių vaikams, tačiau paskelbus karantiną dėl COVID 19 pandemijos, veiklos buvo nutrauktos. Iš dalies buvo įgyvendintos tik dvi sritys: zumba ir vaikų fitnesas. Grupės aprūpintos priemonėmis, skirtomis fizinio aktyvumo skatinimui.

Nors ir labai daug dvejonių buvo, tačiau pilnai įgyvendintos visos planuotos (9) sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vyresnio amžiaus žmonėms (55+), kurios vyko poilsio centre Oro Dubingiai. Dalyviai į šį gamtos rojų atvyko praleisti 3 ar 5 dienas. Čia laukė joga, tai či, mankštos, judesio ir dailės terapijos, šiaurietiškojo ėjimo mokymai, žygiai, sveikos mitybos pamokos ir pan. Stovyklautojai buvo maitinami 3 kartus per dieną ir turėjo daug naudingų, motyvuojančių patirčių.

2021 m. Dėl užsitęsusios pandemijos, teko keisti sutartinius įsipareigojimus ir veiklas. Jau nuo balandžio mėnesio turėtų būti pradėtos vykdyti nuotolinės veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurių metu dalyvaus visų Utenos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 3-7 m. amžiaus vaikai. Veiklas praves aktorių trupės, kurių metu vaikai bus įtraukti į fizinio aktyvumo bei psichikos sveikatą stiprinančiuose užsiėmimuose. Planuojamos net 104 tokios nuotolinės veiklos.

Vasarai yra planuojamos 6 sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vaikams (7-14 m.). Visos stovyklos bus 5 d., su nakvyne ir pilnu maitinimu. Į dienotvarkę įtrauktos fizinio aktyvumo veiklos: mankštos, žaidimai, žygiai, joga ir kt.; mitybos teoriniai-praktiniai užsiėmimai; psichikos sveikatos stiprinimo: miško ar gamtos, garsų, dailės, dainavimo, akmenėlių ar kvapų terapijos ir kt. Vienoje stovykloje galės dalyvauti 20 vaikų, kurie bus išskirstyti į dvi amžiaus grupes: 7-10 ir 11-14 m.

2021 m. veiklos bus įgyvendintos iš sutaupytų lėšų arba iš planuotų, tačiau neįgyvendintų veiklų lėšų.

2020-12-21