„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU”

„SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS REGIONINIU LYGIU”

2022 m. užbaigėme 5 metus vykusį regioninį projektą Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu, finansuojamą Europos socialinio fondo agentūros lėšomis.
Projektui įgyvendinti buvo pasirinktos dvi tikslinės grupės: vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės(55+). Vyresnio amžiaus žmonės turėjo galimybę pasinaudoti įvairiausiomis sveikos gyvensenos ugdymo veiklomis: mankštos, joga, dailės, šokio terapijomis, akių mankštos, mitybos teoriniai-praktiniai užsiėmimai, paskaitos apie vaistažolių naudą ir natūralius gydymo būdus. Fizinio aktyvumo veikloms buvo nupirktos priemonės: kilimėliai, balansinės lentos, hanteliai, gumos, kamuoliukai, lazdos. Taip pat buvo įsigytas kūno masės analizatorius. Juo buvo matuojami 55+ grupės projekto dalyviai, kurie dalyvavo trijų ar penkių dienų stovyklose su nakvyne. Stovyklų metu vyko veiklos sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos stiprinimo temomis. Buvo nagrinėjama lyčių lygybės ir nediskiriminavimo tema. Dalyviams, lektoriams, kitiems tiekėjams buvo įteikti pažymėjimai, kuriuose buvo nurodytas finansavimo šaltinis.
Daug įdomių ir naudingų veiklų buvo pravesta švietimo įstaigose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose vyko mankštos, kristalų, dailės, šokio terapijos ir kt. Buvo nupirkta: balansavimo pagalvėlės, kamuoliukai, minkšti kamuoliukai, kilimėliai ir kt. bei šviesos žaidimų staliukai. Vyko nuotoliniai fizinio aktyvumo ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai, kuriuos vedė pasakų personažai. Vaikai šių užsiėmimų metu šoko, piešė, atliko įvairias užduotis, aktyviai įsitaukė ir smagiai bendravo su vedančiaisiais.
Pradinio ugdymo įstaigose ir progimnazijose vaikai buvo kviečiami dalyvauti zumboje, vaikų fitnese, šokio ir dailės terapijose. Veikloms įgyvendinti buvo nupirkta: kilimėliai, balansinės pagalvėlės, balansavimo kamuoliai, lazdos, minkšti kamuoliukai, balansavimo takeliai su salomis ir kt.
Vaikai nuo 7 iki 17 m. dalyvavo Sveikos gyvensenos ugdymo stovyklose. Jos buvo skirstomos pagal amžiaus grupes. Vyko sodybose, 5 dienų, su nakvynėmis ir maitinimu. Kiekviena veikla buvo orientuota į konkretaus įgūdžio formavimą. Stovyklose dirbo vadovai, o užsiėmimus vedė lektoriai, kurie perteikė sveikos mitybos įgūdžių ugdymo, fizinio aktyvumo bei psichikos sveikatos stiprinimo temas: joga, mankštos, žaidimai, garsų, dailės, kristalų terapijos, mitybos pamokos ir kt.
Projekto metu pagerėjo sveikatos raštingumas, didelei daliai dalyvių susiformavo sveikesnės gyvensenos vertybinės nuostatos; tiek vaikai, tiek vyresnio amžiaus žmonės tapo fiziškai aktyvesni, pakito mitybos įpročiai, dažnas rado sau tinkamą būdą nusiraminti ar stresui sumažinti.
Jeigu ne ESFA, tokių galimybių ir rezultatų nebūtų buvę įmanoma pasiekti. Projekto veiklose dalyvavo 2680 unikalių dalyvių! Net pasibaigus projektui, žinia ir patirtys yra perduodamos iš lūpų į lūpas, dalinamasi šeimose bei bendruomenėse, kas padeda apjungti dar didesnį žmonių skaičių.

 

Projekto tikslas  – padidinti tikslinių grupių asmenų sveikatos raštingumo lygį  bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos  pokyčius.

 

Projekto finansavimas. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. liepos 17 d. pasirašė projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0009 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ sutartį su Europos socialinio fondo agentūra.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

Projekto trukmė: Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018-07-02, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-01-17.

Projekto įgyvendinimas: Projektas Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu  pradėtas įgyvendinti 2018 m. Pirmaisiais projekto metais įvyko 3 vyresnio amžiaus (55+) žmonių sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos, kuriose dalyvavo per 100 dalyvių. Stovyklos vyko po 3 dienas, kurių metu buvo suorganizuotos fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos stiprinimo bei sveikos mitybos įgūdžių formavimo veiklos. Dalyviai gyveno sodyboje, kuri buvo apsupta natūralios gamtos sukurto grožio, buvo maitinami ne tik skaniai, bet ir sveikai.

2019 m. veiklos vyko ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Čia vaikams buvo suorganizuota: dailės, šokio, akmenėlių terapijos, vaikų fitnesas, zumba. Veiklos vyko visose Utenos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Iš projekto darželiai aprūpinti šviesos staliukais, laikysenos gerinimui skirtomis priemonėmis, mankštų kilimėliais.

Vasarą vyko sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vaikams. Viso 7. Kiekvienoje jų dalyvavo apie 30 dalyvių. Stovyklos programoje buvo fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos stiprinimo ir sveikos mitybos temos bei su jomis susiję veiklos. Stovyklų trukmė – 3 ar 5 dienos, su apgyvendinimu kaimo turizmo sodybose, trijų kartų maitinimu bei nuvežimu ir parvežimu.

2020 m. pradžioje buvo pradėtos vykdyti veiklos pradinių klasių vaikams, tačiau paskelbus karantiną dėl COVID 19 pandemijos, veiklos buvo nutrauktos. Iš dalies buvo įgyvendintos tik dvi sritys: zumba ir vaikų fitnesas. Grupės aprūpintos priemonėmis, skirtomis fizinio aktyvumo skatinimui.

Nors ir labai daug dvejonių buvo, tačiau pilnai įgyvendintos visos planuotos (9) sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vyresnio amžiaus žmonėms (55+), kurios vyko poilsio centre Oro Dubingiai. Dalyviai į šį gamtos rojų atvyko praleisti 3 ar 5 dienas. Čia laukė joga, tai či, mankštos, judesio ir dailės terapijos, šiaurietiškojo ėjimo mokymai, žygiai, sveikos mitybos pamokos ir pan. Stovyklautojai buvo maitinami 3 kartus per dieną ir turėjo daug naudingų, motyvuojančių patirčių.

2021 m. Dėl užsitęsusios pandemijos, teko keisti sutartinius įsipareigojimus ir veiklas. Jau nuo balandžio mėnesio turėtų būti pradėtos vykdyti nuotolinės veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurių metu dalyvaus visų Utenos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų 3-7 m. amžiaus vaikai. Veiklas praves aktorių trupės, kurių metu vaikai bus įtraukti į fizinio aktyvumo bei psichikos sveikatą stiprinančiuose užsiėmimuose. Planuojamos net 104 tokios nuotolinės veiklos.

Vasarai yra planuojamos 6 sveikos gyvensenos ugdymo stovyklos vaikams (7-14 m.). Visos stovyklos bus 5 d., su nakvyne ir pilnu maitinimu. Į dienotvarkę įtrauktos fizinio aktyvumo veiklos: mankštos, žaidimai, žygiai, joga ir kt.; mitybos teoriniai-praktiniai užsiėmimai; psichikos sveikatos stiprinimo: miško ar gamtos, garsų, dailės, dainavimo, akmenėlių ar kvapų terapijos ir kt. Vienoje stovykloje galės dalyvauti 20 vaikų, kurie bus išskirstyti į dvi amžiaus grupes: 7-10 ir 11-14 m.

2021 m. veiklos bus įgyvendintos iš sutaupytų lėšų arba iš planuotų, tačiau neįgyvendintų veiklų lėšų.

2020-12-21