PASLAUGOS

Paslaugos

Priklausomybė nuo alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų yra laikoma psichikos liga. Ji nepaiso nei žmogaus amžiaus, nei lyties, nei išsilavinimo. Susidurti su žalingo alkoholio vartojimo rizika gali kiekvienas. Ši liga išsivysto per ilgesnį laiko tarpą, todėl labai svarbu pastebėjus ar atpažinus rizikingą alkoholio vartojimą, laiku kreiptis pagalbos.
Į priklausomybės konsultantą gali kreiptis ne tik priklausomas žmogus, bet ir jo artimieji. Priklausomybių konsultantas, atsižvelgdamas į besikreipiančio žmogaus situaciją, pasiūlys konkrečiai jam aktualias paslaugas – nuo patarimų ir informacijos suteikimo iki trumpųjų intervencijų, stebėsenos.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure (Utenio a. 7, Utena) teikiamos  nemokamos anonimiškos priklausomybės konsultanto paslaugos rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims. Paslaugos teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Konsultuoja priklausomybės konsultantė Dalia Skunčikienė.

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 389) 51 867.
Pasiteirauti apie paslaugą galite el. p. info@utenavsb.lt

Ankstyvosios intervencijos programa – mokslo ir faktiniais duomenimis pagrįsta tarptautinė programa, išbandyta 17 Europos šalių.

Programa taikoma rizikingos elgsenos asmenims nuo 12 iki 18 metų, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi.

Programos principai:

  • Nemoralizuojantis, negąsdinantis ir nesmerkiantis požiūris.
  • Kritinio mąstymo ugdymas, skatinant atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
  • Interaktyvūs metodai bendraamžių grupėje.
  • Atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir stiprinti motyvaciją pokyčiams.
Programa trunka iki 10 valandų, kuri apima pradinį ir baigiamąjį pokalbius, 8 valandų praktinius užsiėmimus grupėje.

Būtina išankstinė registracija telefonu  (8 389) 51 867.
Pasiteirauti galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt

Daugiau apie programą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92/asr

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras teikia šias nemokamas paslaugas:

  • streso valdymo praktinius užsiėmimus;
  • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus;
  • savitarpio pagalbos grupes;
  • individualias konsultacijas;
  • kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius praktinius užsiėmimus.

Konsultuojami vaikai ir suaugę (vaikams iki 16 m. amžiaus reikalingas tėvų sutikimas).  Konsultacijos anoniminės.
Konsultuoja psichologė Edita Vaišnoraitė.

Būtina išankstinė registracija telefonu (8 389) 51 867.
Pasiteirauti apie paslaugą galite el. p. info@utenavsb.lt

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja bazinius savižudybių prevencijos mokymus savivaldybės gyventojams.

Baziniai mokymai skirti asmenims nuo 16 metų amžiaus. Bazinių mokymų trukmė – ne mažiau kaip 3 valandos, iš kurių bent 1 valanda yra skiriama praktiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti. Baziniai mokymai vykdomi 10–20 asmenų grupei.

Informacija apie mokymus skelbiama Biuro svetainėje www.utenavsb.lt.

Pasiteirauti apie paslaugą galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja švietimo įstaigų darbuotojų mokymus, kurių trukmė 40 val. Mokymai vykdomi iki 12 dalyvių grupėje (ne mažiau 8). Po mokymų išduodami skaitmeniniai dalyvavimo mokymuose pažymėjimai. Paslauga nemokama.

Pasiteirauti apie paslaugą galite tel. (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt.

Daugiau apie mokymus:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0285e6606cde11e99684a7f33a9827ac/asr

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia dalyvauti nemokamoje programoje ,,Neįtikėtini metai“, kuri yra skirta tėvams/globėjams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaiką (-us) nuo 3 iki 6 metų amžiaus ar nuo 6 iki 12 m. amžiaus vaikus.

Tikslas – užkirsti kelią mažų vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti jų socialinę, emocinę ir akademinė kompetencijas. Programos trukmė - 14 savaičių. Užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu, vieną kartą per savaitę. Užsiėmimus veda grupių vadovai: Karolina Puzinaitė ir Modestas Norgėla.

Registracija ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams telefonu (8 389) 51 867 ar el. p. info@utenavsb.lt

Registracija mokyklinio amžiaus vaikų tėvams: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/

Daugiau apie programą: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Kitos paslaugos

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainos:

Pavadinimas Kaina, Eur
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas PT 8,00
Mokymo programa, kurios kodas PP 10,00
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas HB 5,00
Mokymo programa, kurios kodas HBB 5,00
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9,00
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3,00

Kai Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras) dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų kiekį, Biuro direktoriaus sprendimu gali būti taikoma iki 20 procentų nuolaida.

Telefonas pasiteirauti ir registruotis (8 389) 51 867.

2020-07-09