PASLAUGOS

Pavadinimas Kaina, Eur
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas PT 8,00
Mokymo programa, kurios kodas PP 10,00
Mokymo programa, kurios kodas PG 18,00
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas HB 5,00
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9,00
Mokymo programa, kurios kodas H10 9,00
Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20,00
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5,00
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3,00
2020-07-09