Ar žinote kaip elgtis apsinuodijus?

2022 metais vaistais apsinuodijo 939 asmenys.

Ar žinote, kad maždaug trečdalį apsinuodijusių vaistais pacientų sudarė vaikai?

Dažniausiai vaikai apsinuodija vaistais, kuriuos vartoja jų tėvai ir seneliai, arba tai gali būti ir netinkamai saugomi vaikams skirti vaistiniai preparatai.

Tuo tarpu suaugusiųjų apsinuodijimų vaistais aplinkybės gerokai įvairesnės: tai supainioti vaistai, išgerta netinkama jų dozė, vaistų vartojimas nesilaikant pakuotės lapelyje nurodytų saugumo reikalavimų, tyčiniai apsinuodijimai.

Dažniausiai apsinuodijama psichotropiniais, antiepilepsiniais, raminamaisiais bei migdomaisiais vaistais ir kitais psichotropiniais vaistais, toliau būtų apsinuodijimai sisteminiais ir hematologiniais preparatais bei apsinuodijimai neopioidiniais analgetikais, antipiretikais ir antireumatiniais vaistais.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šią savaitę skiria visuomenės  edukacijai apsinuodijimo klausimais. Daugiau informacijos rasite Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/vvkt.lt/).

2023-03-29