Piešinių konkursas „Kelias į namus“

Molėtų pradinėje mokykloje tarp antrų klasių moksleivių, spalio mėnesį vyko piešinių konkursas „Kelias į namus“. Mokiniai įvairia technika piešė savo kelionę iš mokyklos į namus. Prasidėjus tamsiam paros metui svarbu žinoti ko reikia, kad eidamas į mokyklą ir iš mokyklos vaikas jaustųsi saugus. Konkurso tikslas – skirti dėmesio saugaus vaikų elgesio praktinių žinių ir įgūdžių formavimui, nuostatų nuolat stebėti ir vertinti besikeičiančią aplinką, suvokti kylančius pavojus, jų priežastis ir pasekmes, pagarbos gyvybei ir sveikatai, pagarbos kitam asmeniui, atsakomybės, iniciatyvumo formavimui. Tris gražiausius piešinius rinko mokyklos mokinių aktyvas, kurių autoriai buvo apdovanoti padėkomis ir dovanėlėmis.

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Živilė Remeikienė

2022-11-15