Prasidėjo antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas

Balandžio 4 d. šalies savivaldybėse prasidėjo antrasis suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrimas, kurį atlieka savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, o Lietuvos mastu koordinuoja Higienos institutas. Gyventojų apklausa bus vykdoma 3 mėnesius (nuo balandžio 4 iki birželio 30 d.).

Suaugusiųjų gyvensenos stebėsenos tyrime kviečiami dalyvauti atsitiktiniu būdu atrinkti 18 metų ir vyresni visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Kiekvieno respondento prašoma užpildyti popierinę ar elektroninę anketą apie gyvenseną (mitybą, fizinį aktyvumą, rūkymą, alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimą, saugumą kelyje ir psichologinę sveikatą). Apklausą savivaldybėse organizuoja ir vykdo visuomenės sveikatos biurų specialistai.

Gyventojų apklausa yra anoniminė, gauti duomenys bus naudojami rengiant apibendrintą statistinę analizę, formuojant tyrimo išvadas ir teikiant rekomendacijos atsakingoms įstaigoms. Dalyvavimas yra savanoriškas. Respondentas turi teisę apklausoje nedalyvauti.

Išsami tyrimo metodika ir apibendrinti ankstesnių metų gyvensenos stebėsenos tyrimų rezultatai skelbiami Higienos instituto interneto svetainėje adresu https://www.hi.lt/lt/gyvensenos-stebesena.html.

Daugiau informacijos apie tyrimą gali suteikti Jūsų savivaldybę aptarnaujantis visuomenės sveikatos biuras arba Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė, el. p. greta.makauskaite@hi.lt.

2022-04-19