Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir „Augame žaisdami“ organizavimas

Norintys dalyvauti programoje, prašome užpildyti anketą: https://shorturl.at/bqKO8

Projekto vykdytojas – Higienos institutas
Projekto partneriai:
Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras
Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Projekto tikslas
Stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, įgyvendinant Neįtikėtinų metų (angl. Incredible Years) ir Augame
žaisdami (angl. Invest in Play) programas Lietuvoje
Projekto tikslinė grupė
Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus (3-12 metų) vaikų tėvai, įtėviai, globėjai ir kiti ugdyme dalyvaujantys
asmenys
Projekto veiklos ir poveiklės:
1. Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir/ar „Augame žaisdami“ organizavimas
Sostinės regione
1.1.NM ir AŽ mokymų organizavimas Sostinės regione
2. Sveikatos stiprinimo programų tėvams „Neįtikėtini metai“ ir/ar „Augame žaisdami“ organizavimas
Vakarų ir vidurio Lietuvos regione
2.1 NM ir AŽ mokymų organizavimas Vakarų ir vidurio Lietuvos regione
2.2. Mokymo medžiagos pritaikymas ir pasirengimas programų vykdymui
Bendra projekto vertė
3 000 000,00 Eur
Projekto vadovas – Rolanda Valintėlienė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė
Kontaktinis asmuo – Aurelija Kuktelionytė
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vyriausioji
specialistė, el. p. neitiketini.metai@hi.lt
Kontaktinis asmuo – Alma Gaidienė
Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, el. p. info@utenavsb.lt, tel. +370 389 51 867 

 

2024-06-19