Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos tikslas – užtikrinti efektyvią savivaldybės stebėsenos sistemos veiklą, užtikrinti duomenų kaupimą, reikalingą valstybinėms ir vietinėms sveikatos programoms įgyvendinti ir vietinei sveikatos politikai formuoti. Siekiama analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą, rizikos veiksnių kitimo tendencijas, užtikrinti duomenų teikimą Savivaldybei ir kitoms institucijoms.

Pagrindiniai Programos uždaviniai:

  • Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius bei pokyčių tendencijas;
  • sistemingai rinkti ir analizuoti informaciją apie Utenos rajono savivaldybėje vykdomas valstybines ir savivaldybės visuomenės sveikatinimo programas;
  • formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą;
  • užtikrinti tinkamą apibendrintų visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatų teikimą Utenos rajono savivaldybės administracijai bei kitoms valstybinėms, savivaldybių suinteresuotoms institucijoms bei visuomenei.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2022 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010 metų ataskaitos projektas

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009 metų ataskaitos projektas

 

Atlikti Utenos rajono gyventojų gyvensenos tyrimai

2020 m. Utenos rajono mokinių gyvensenos tyrimas PDF

2018 m. Utenos rajono suaugusiųjų gyvensenos tyrimas PDF

2016 m. Utenos rajono mokinių elgsenos tyrimas PDF

2013 m. Utenos rajono suaugusiųjų gyvensenos tyrimas PDF

2013 m. Utenos rajono mokinių gyvensenos tyrimas PDF

2009 m. Utenos rajono gyventojų (vaikų ir suaugusiųjų) gyvensenos tyrimas PDF

2024-02-20